Farmingterapie

Farmingterapie, tedy terapie prostřednictvím práce na farmě je jednou z forem zooterapie, při níž je rovněž zajištěn přímý kontakt se zvířaty. Klienti se podílí na celém procesu chovu a ošetřování zvířat, a to zpravidla nejen jednoho druhu a jednoho plemene, kterým připravují krmivo a vytváří dobrou pohodu. Tento způsob terapie je hodnocen jako velmi důležitý a účinný, jelikož přispívá k integraci klientů do společnosti a zařazení mezi zdravé lidi. Jako odměnu si mohou klienti odnášet jak pocit z dobře vykonané práce, tak i produkty, které si sám může na farmě zkusit vyrobit, např. sýr z kozího mléka.

Ve farmingterapii, čili v terapii prací na farmě, existují dvě varianty. V prvním případě pečují klienti o zvířata v ústavech, druhá předpokládá možnost klientů za zvířaty dojíždět na farmu, kde pomáhají s krmením a ošetřují je.

V obou případech je však klientům umožněno něco pro zvířata udělat, starat se o ně a vytvořit si s nimi určitý vztah. Prací na farmě se při tom rozumí nejen přímý kontakt se zvířaty, ale také vykonávání dalších souvisejících prací jako je příprava krmiva, úklid stájí apod.