Zooterapie

Zooterapie je vědní obor, který zahrnuje všechny formy terapeutického využití zvířat. Používá zvířata k různým formám terapeutického kontaktu s člověkem a je považována za pomocnou (podpůrnou) formu psychoterapie. Je tedy souhrnným termínem pro rehabilitační metody a metody psychosociální podpory zdraví, jež jsou založeny na využití vzájemného pozitivního působení při kontaktu mezi člověkem a zvířetem.

Na koho se zaměřujeme:

  • Děti
  • Senioři
  • Lidé se zdravotním znevýhodněním.
  • Klienti zařízení sociálních služeb (ústavy sociální péče, domovy pro seniory, terapeutické komunity atd.), školských zařízení (speciální školy, výchovné ústavy atd.) i klienti zdravotnických zařízení (psychiatrické léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných atd.
  • Rodiny s dětmi

Nejsme živnostníci v tomto oboru a nepobíráme úplatu za poskytovanou službu.

Při zájmu o tzv. “vyčištění hlavy”, či  bezplatného využití formy doteku a relaxace (a tím pomoci povzbudit ducha), je tato služba možná se zdravoticky proškoleným personálem. Zdravotní sestra obor chirurgie, ortopedie, neurologie,  chirJIP, proškolena – maserské techniky, dále ergoterapeut a soc.zdravotní setra.